mans

mans

dissabte, 16 de febrer de 2013

PODEM CREURE’NS LES NOSTRES INTUÏCIONS ?

La intuïció, podria definir-se com el coneixement i/o certesa que tenim respecte alguna cosa concreta, que no depenen d’una lògica ni d’un raonament demostrable, però que considerem com una veritat evident per nosaltres, i no podem explicar-la ni sustentar-la amb cap base racional. Pot ser deguda a experiències del passat que tenen certes similituds als fets presents que ens la produeixen, però no podem explicar el perquè tenim aquesta sensació de que ha de ser així. Està mes lligada a impulsos i a reaccions espontànies que no pas a pensaments o a creences preestablertes. Dit d’un altre manera, si imaginéssim un interval, en un extrem hi hauria la intuïció i en l’altre, la raó i la lògica. 

Per prendre decisions existeixen dos grans sistemes: la raó i la intuïció, i el nostre estat emocional estarà molt influenciat segons el sistema que utilitzem.

El Mètode SILVA, ideat per el para-psicòleg José Silva, que es basa en estudis per desenvolupar la intuïció, valora que és l’hemisferi dret del cervell el que està relacionat amb la intuïció, però que la gran majoria dels éssers humans utilitzen mes l’hemisferi esquerra, que te a veure amb la raó. Aquest fet afavoreix que siguem mes racionals que intuïtius.

Daniel Kanheman, catedràtic de Psicologia de La Universitat de Princeton, afirma en les seves investigacions que el sistema intuïtiu és molt mes influent del que l’experiència sembla aconsellar. Ens ve a dir que sense intuïció ens costarà tenir el que desitgem, i que gracies a ella, podem millorar de manera significativa les relacions personals, la resistència al estrés, tenir una mes ràpida capacitat d’aprenentatge i a experimentar un estat de pau i relaxació mes intens i de major durada. 

Per altre banda, el psicòleg Alemany Gerd Gigerenzer, del Institut Max Plank de Berlín pel desenvolupament humà, afirma que la intuïció és irracional i ens ho mostra a partir del concepte de la “Heurística de Reconeixement”, que per resumir una mica, ve a explicar que en el cas d’escollir entre dos opcions que no coneixem, tindrem mes possibilitat d’èxit decantant-nos per la que mes ens sembli que s’ajusta al nostre gust (sense haver de fer un anàlisis racional), que per la que ens resulti mes lògica després d’intentar raonar l’elecció. 

Molt curiós, no us sembla?"


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada